Upoutávka pořadatele:

Koncert Antikvartetu v kostele sv. Mikuláše

Na záchranu zámku pořádáme nejen festival, ale také koncerty v kostele sv. Mikuláše v Čečovicích. Tento kostel je ukázkou unikátní cihlové gotické stavby a koncerty v něm jsou naprosto úžasné. Takto nás přijeli podpořit již p. Hudeček, p. Hutka, Š. Rak, Spirituál kvintet, pi. Demeterová, pi. Budweiserová a plno dalších, kterým jsme  nesmírně vděčni. A v neděli 1. října od 14 hod. se můžete také těšit na koncert Antikvartetu, v jehož čele je Dušan Vančura ze Spirituál kvintetu, tudíž o repertoáru nemůže být pochyb. Velice se vážíme toho, že nás přijedou podpořit, a že na jejich stránkách je moc pěkná pozvánka na tuto akci.

Nejdřív trochu Wikipedie:
Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích byl postaven podle mínění odborníků patrně mezi lety 1330–1410 na místě staršího pohřebiště poblíž středověké tvrze pánů z Velhartic, kterým tehdy Čečovice patřily. Podle nejnovějších poznatků spadá jeho výstavba do let 1340-1360. Pro svou důležitost byl kostel v roce 1999 prohlášen za národní kulturní památku. V současnosti se nachází po celkové obnově, rukama restaurátorů prošel i interiér, jehož původní malířská výzdoba se skrývala pod dvanácti vápennými nátěry. 
Architektonické a umělecké pojetí čečovického kostela je v rámci celé tehdejší české stavební produkce zcela unikátní použitým stavebním materiálem, jímž je režná cihla v kombinaci s masivně uplatněnými a dosti náročně provedenými tesanými kamenickými prvky.
A teď slova laika: zazpívali jsme si s Antikvartetem charitativní koncert v krásném prostředí a byl to pro nás zážitek, umocněný vědomím, že jsme přispěli dobré věci - obnově místního zámku. 
Posluchači byli úžasní, přestože v kostele byla už pěkná lezavá zima. Díky za péči a za bábovku, paní Šusová! Za tu zimu vy nemůžete, a kromě toho nás hřál potlesk vás všech. A ta půvabná kovová cedulka na kostele se jménem Buška z Velhartic, iniciátora celé stavby a vinného kumpána krále Karla IV., ta nás taky hřeje dodnes.

Charitativní koncert Antikvartetu, veškerý výtěžek bude věnován opravě čečovického zámku, zejména pak vstupní brány. Až bude opravená, budeme všichni čumět na nová vrata.

Čečovice vrata

Koncert pořádá Český svaz ochránců památek a hlavně obětavá  paní Mirka Šusová, která se o renovaci a údržbu čečovického zámku nezištně stará a která taky koncert vymyslela. Slíbila, že něco napeče, čímž nás definitivně zlomila. Víme ze zkušenosti, že vždycky všechno záleží na jednom člověku, který v dané lokalitě vykonává bohulibou činnost. Žádná sebehonosnější organizace nezmůže tolik, co umíněný a ušlechtilý jedinec, v tomto případě dvojice matky a syna. Naše hluboká úcta a uznání!

Čečovice kostel sv.Mikuláše

Místo konání koncertu - gotický kostel sv. Mikuláše v Čečovicích.

Fotka uživatele Dušan Vančura.

 Antikvartet v koistele sv. Mikuláše v Čečovicích

Fotka uživatele Dušan Vančura.

Podpisování po koncertě

Fotka uživatele Dušan Vančura.

Štěpán se podpisuje rád, a za odměnu dostane horký čaj z termosky-

Fotka uživatele Dušan Vančura.

Zkřehlýma ručkama jde psaní těžko

Fotka uživatele Dušan Vančura.

Strop v sakristii

Fotka uživatele Dušan Vančura.

Kůr, kazatelna a my

Fotka uživatele Dušan Vančura.

Sv. Mikuláš