V zahajovací den festivalu Mohelnický dostavník 2019 odehrajeme recitál Antikvartetu v kostele sv.Prokopa v Lošticích. Koncert bude zcela akustický.

https://mohelnickydostavnik.cz/pdf/program/program-mohelnickeho-dostavniku_2019_v1.pdf

Výsledek obrázku pro kostel sv.prokopa loštice

Kostel sv. Prokopa v Lošticích

 Původně románský kostel se zvonem z roku 1550. Dochované románské fragmenty potvrzují datum původu z počátku 13. století, díky čemuž je kostel nejstarším v regionu. Kostel byl goticky a renesančně přestavěný a upravený v klasicistně-barokním stylu do dnešní podoby v 18. století.
Při obnově fasády v roce 1994 byly nalezeny románské fragmenty, které datum dostavby potvrzují a kostel sv. Prokopa je tedy možno označovat za nejstarší zachovalou stavbu někdejšího šumperského okresu.
Z románské doby se zachovaly obvodní zdi východní části lodi s typickým klasovým zdivem a červeně polychromovaná románská okna, z gotického období pochází pravoúhle zakončený presbytář a z renesance pilastrové hlavice v podkroví.